top of page

ÅK 5 Teknik

Vatten och avlopp hemma.

Teknik, människa, samhälle och miljö.

  • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Filmer

Bygg och designa din egen bil

Tekniska lösningar

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

​Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Uppgifter: 

Uppgiften under denna termin är att ni i grupper om 2 elever ska bygga en bil som kan rulla så långt som möjligt med elmotor som drivning.  I det arbetet krävs att ni på bästa sätt ska lösa eventuella problem som kan uppstå och kan visa hur ni gått till väga för att förbättra bilens konstruktion.  Varje grupp kommer därför använda SEESAW och skriv/fotografera varje steg i byggnadsprocessen.  Det gäller att ni tänker efter och försöker komma på olika alternativ till hur ni ska konstruera bilen på bästa sätt.  I slutet av perioden kommer vi ha en tävling där ni får chans att visa vad er bil kan åstadkomma.  Lycka till!

bottom of page